خرید فرش دستباف ۶متری سنتی اصفهان

استان اصفهان به همراه استان تبریز از روزگار کهن به عنوان قطب های تولید فرش دستباف نامیده می شده اند. فرش دستباف ۶متری اصفهان از فرش هایی است که در زمینه فروش قالی موفق عمل کرده است. خرید فرش دستباف کشور بیشتر در بازار های صادراتی صورت می گیرد.
فرش دستباف همانند سایر هنر های دستی کشور ریشه در تاریخ و آداب و رسوم دارد. مردمان استان اصفهان از دیرباز در نقاط مختلف استان از روستا ها گرفته تا خود مرکز اصفهان اقدام به بافت قالی و فرش دستباف می نموده اند. اما امروزه با نزول چندین درصدی بافندگان و از بین رفتن این هنر اصیل رو به رو هستیم.

با چند کلیک بیت کوین استخراج کنید!
از طریق تصویر زیر نرم افزار را نصب کنید و درآمد روزانه داشته باشید.


ما را دنبال کنید!